یک جامعه شناس با اشاره وظایف دستگاه های فرهنگی و تولید امنیت اجتماعی، عنوان کرد: دستگاه های تولید امنیت اجتماعی در کشور باید فضایی را ایجاد کنند که افراد در هنگام ازدواج با کمترین تردید و ریسک زندگی مشترک را آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری سیده آمل، علیرضا شریفی یزدی در خصوص ارتباط طلاق و امنیت […]

طلاق

یک جامعه شناس با اشاره وظایف دستگاه های فرهنگی و تولید امنیت اجتماعی، عنوان کرد: دستگاه های تولید امنیت اجتماعی در کشور باید فضایی را ایجاد کنند که افراد در هنگام ازدواج با کمترین تردید و ریسک زندگی مشترک را آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری سیده آمل، علیرضا شریفی یزدی در خصوص ارتباط طلاق و امنیت اجتماعی، گفت: طلاق همواره در محیط امنیت اجتماعی می تواند مثبت و یا منفی باشد. موضوع طلاق به عنوان یک ابزار در جامعه علاوه بر ایجاد معضل و در برخی از مواقع می تواند به عنوان پدیده ای برای برقراری امنیت در جامعه به شمار آید.

وی در ادامه با تاکید بر این که موضوع طلاق همیشه و در هر حالتی یک آسیب اجتماعی است، اظهار کرد: با توجه به وضعیت فرهنگی اجتماعی امروز و گذار جامعه از دوران سنت به مدرن، همواره شاهد طلاق‌های معوق هستیم.

این جامعه شناس با اشاره به تعریف طلاق های معوق، توضیح داد: طلاق های معوق طلاق هایی هستند که بعد از گذشت چند سال از موعد طلاق اتفاق افتاده و منجر به جدایی می شوند، به طوری که سال‌ها قبل و با توجه به شرایط آن زمان موقیعت طلاق برای افراد وجود نداشه و امروز به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی به وقوع می پیوندد.

وی همچنین در ادامه افزود: پیشگیری از وقوع طلاق و تنظیم شرایط افراد بعد از طلاق در جامعه از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه و برنامه ریزی های دقیق قرار بگیرد، چرا که با عدم برنامه‌ریزی در این زمینه باید در آینده‌ای نزدیک شاهد مشکلات بسیار جدی و آسیب زا در افراد و خانواده‌ها باشیم.

شریفی یزدی با تشریح موضوع تولید امنیت در کشور، اظهار کرد: دستگاه های انتظامی و قضایی به طور کلی نگه دارنده امنیتی هستند که توسط دستگاه های اقتصادی، فرهنگی و آموزش تولید می شود.

وی با اشاره به مهم ترین وظایف دستگاه‌های تولید امنیت در کشور در حوزه ازدواج و طلاق، گفت: دستگاه های تولید امنیت در کشور باید فضایی را ایجاد کنند که افراد در هنگام ازدواج با کم ترین تردید و ریسک دست به زندگی مشترک بزنند.

این استاد دانشگاه که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد همچنین در ادامه افزود: جامعه باید دارای فضایی باشد که افراد بعد از جداشدن از زندگی مشترک، توانایی بازگشت به زندگی قبلی را داشته و از کم‌ترین میزان آسیبهای اجتماعی برخوردار شوند.