به گزارش سیده آمل احمد هاشمی طی مصاحبه ای گفت:  از برنامه های مهم دارای اولویت بخشداری، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها است ، و در ادامه اظهار کرد: در روستاها با هرگونه تخلف در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد می‌شود تا اراضی کشاورزی حفظ بماند. وی با بیان اینکه هدف بخشداری، […]

به گزارش سیده آمل احمد هاشمی طی مصاحبه ای گفت:  از برنامه های مهم دارای اولویت بخشداری، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها است ، و در ادامه اظهار کرد: در روستاها با هرگونه تخلف در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد می‌شود تا اراضی کشاورزی حفظ بماند.

وی با بیان اینکه هدف بخشداری، آگاه سازی دهیاران از اینگونه ساخت و سازها بوده تا رشد و توسعه در روستاها ایجاد شود، تصریح کرد: تغییر کاربری های غیرمجاز همواره موجب آسیب رسیدن به بافت آن روستا شده و اجازه کار و توسعه در زمینه کشاورزی را می‌گیرد.

بخشدار سرخرود خاطرنشان کرد:  برخی از حوادثی که امروز شاهد آن در سطح روستاهای خود هستم به خاطر عدم آگاهی دهیاران بوده و که باید با فرهنگ سازی و آموزش صحیح دهیاران، مردم و مشارکت این دو گروه با یکدیگر از اینگونه موارد جلوگیری به عمل آید.

وی با بیان اینکه دهیاران باید مردم را به مشارکت در بهسازی روستاها تشویق کنند، گفت: مشارکت میان مردم و دهیاران می تواند یکی از نقاط مشترک مناسب آنها باشد که در نهایت به توسعه و آبادی روستاها منجر می شود.

بخشدار سرخرود گفت: مسائل فرهنگی و اجتماعی موضوع های مهمی است که باید این را در دستور کار خود قرار داده تا بتوان شهر و روستایی توسعه یافته داشت.

هاشمی با اشاره به اینکه مشکل آب شرب و مصرفی در بخش سرخرود از بزرگترین معضل های این شهر کوچک بوده است، خاطرنشان کرد: مشکل کم آبی در روستاهای اطراف سرخرود نیز وجود دارد و امیدوارم این معضل روستائیان با ساخت سدلاستیکی در بخش های مصرفی و کشاورزی برطرف شود.