بر اساس گزارش سیده آمل شرکت ابر روان  ارایه دهنده CDN این سامانه در گفت و گو با خبرنگار سیده آمل گفته است که ما هیچ مسئولیتی در قبال امنیت این سامانه نداریم. سامانه کارانه سایتی است که قالیباف با شعار دادن کارانه ۲۵۰ هزارتومانی به افراد بی کار راه‌اندازی کرده بود. مسوولان این سایت گفته بودند […]

بر اساس گزارش سیده آمل شرکت ابر روان  ارایه دهنده CDN این سامانه در گفت و گو با خبرنگار سیده آمل گفته است که ما هیچ مسئولیتی در قبال امنیت این سامانه نداریم.

سامانه کارانه سایتی است که قالیباف با شعار دادن کارانه ۲۵۰ هزارتومانی به افراد بی کار راه‌اندازی کرده بود. مسوولان این سایت گفته بودند در ۱۵ دقیقه حدود دو هزارنفر در آن ثبت نام کرده‌اند