حسین عبده‌تبریزی: رها شدن فنر تورم با روند فعلی حتمی است به گزارش سیده آمل ، حسین عبده تبریزی ، مشاور مدیریت و تأمین مالی  وزارت راه و شهر سازی در  دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران ، و از استادان  علم مالی او بنیان‌گذار بانک اقتصاد نوین (نخستین بانک غیر دولتی ایران ) و عضو […]

حسین عبده‌تبریزی: رها شدن فنر تورم با روند فعلی حتمی است

به گزارش سیده آمل ، حسین عبده تبریزی ، مشاور مدیریت و تأمین مالی  وزارت راه و شهر سازی در  دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران ، و از استادان  علم مالی
او بنیان‌گذار بانک اقتصاد نوین (نخستین بانک غیر دولتی ایران ) و عضو هیئت تحریریهٔ نشریه‌های متعدد، و صاحب امتیاز روزنامه سرمایه بوده است. هم‌چنین، مسئولیت‌های بسیاری از جمله، دبیرکل بورس اوراق بها دار تهران (۱۳۸۴–۱۳۸۲) است.

وی در مصاحبه ای اظهار داشت : با روند فعلی، کش تورم در یک جایی رها خواهد شد.
اگر دولت روحانی فکر کند که وضعیت نامتعادل را ادامه دهد، هیچ اشتغالی ایجاد نخواهد شد، چرا که نرخ نامتعادل در اقتصاد مشکل‌ساز شده است.
چون بودجه مشکلات اساسی دارد، دولت نیز وارد بازی نرخ سود بانکی شده است؛ چراکه قرار بود، بازار بدهی کمک کند که تاریخ بدهی‌ها مشخص شود، درحالی‌که اکنون بازار بدهی نیز از کارکرد خود خارج شده است.
امکان اینکه با بازده اسمی ۱۴ تا ۱۵درصدی، ۲۰درصد سود دهیم، مشکل‌ساز است؛ اما اصلاح این موضوع نیز می‌تواند به ما صدمه تورمی بزند.
این بهترین راهی است که دولت زیان بانک‌ها را بدهد، اما باید هزینه تورمی آن را نیز بپذیرد؛ پس این یک تله اقتصادی است که اگر حتی این مسأله را حل کنیم، دچار تورم هستیم و اگر هم حل نکنیم، اشتغال و تولید امکان‌پذیر نیست.