صبح امروز مدیریت عامل شرکت شهیده هزار سنگر ، سیده گلناز پیغمبرزاده طی جلسه ای با ریاست محترم دانشکده طراحی دوخت حرفه ای توحید ، خانم عباسی اهداف شرکت جهت شناسایی افراد مستعد آموزش های مهارتی و برگزاری کلاس های آموزشی رایگان و ایجاد انگیزه در زمینه فعالیت های اقتصادی بانوان برای بسط وگسترش امر […]

صبح امروز مدیریت عامل شرکت شهیده هزار سنگر ، سیده گلناز پیغمبرزاده
طی جلسه ای با ریاست محترم دانشکده طراحی دوخت حرفه ای توحید ، خانم عباسی اهداف شرکت جهت شناسایی افراد مستعد آموزش های مهارتی و برگزاری کلاس های آموزشی رایگان و ایجاد انگیزه در زمینه فعالیت های اقتصادی بانوان برای بسط وگسترش امر مشاغل خانگی و ایجاد شغل و بازار عرضه کالا و محصولات بدست آمده در این راستا صحبت نموده و برای تشویق هنر جویان این دانشکده به خانم عباسی پیشنهاد بکار گیری آنان برای تدریس و مربیگری مهارتها در کلاس های آموزشی شرکت را دادند.
سپس خاطر نشان کردند از صنایع دستی هنر جویان این دانشکده نیز در برپایی نمایشگاههای تخصصی عرضه کالا بهره گیرند .
خانم عباسی ، مدیریت دانشکده نیز ، قول مساعدت و یاری برای برپایی کلاس های تخصصی شرکت را داده و صمیمانه از این طرح بزرگ استقبال نمودند . در پایان از خوابگاه و محل آموزش هنر جویان نیز بازدید بعمل آمده و قرار ملاقاتی دیگر برای آشنایی بیشتر با هنرمندان این واحد تحصیلی فنی گذاشته شد .

سردبیر سایت خبری اقتصادی سیده آمل ۹۶/۱/۲۳