همه ایرانی های مسلمان با هر عقیده و اندیشه و مرام برای پر شوربرگزار شدن انتخابات و مهر تایید به انقلابمون آمدیم هر کدوم تو یک عرصه . یکی کاندید ، یکی رای دهنده . همه ما تا پای جان ایستادیم وبا یک ندای لبیک رهبر . فقط یک ندای رهبرم . خاک دشمن […]

 

همه ایرانی های مسلمان با هر عقیده و اندیشه و مرام برای پر شوربرگزار شدن انتخابات و مهر تایید به انقلابمون آمدیم
هر کدوم تو یک عرصه .
یکی کاندید ، یکی رای دهنده .
همه ما تا پای جان ایستادیم وبا یک ندای لبیک رهبر . فقط یک ندای رهبرم . خاک دشمن رو به توبره میکشونیم .
نه زن بودن نه ضعیف بودن . نه سن و سال هیچ چیزی برای ایرانی معنا نداره .
ما هنوز کمتر از رییس علی دلواری تو اون عصر بل وشو پادشاهی ، یک تنه با یاران اندک از خاک پاک وطن و ناموسش دفاع کرد وجان خودش رو داد نشدیم .
تاریخ ایران سراسر نشان از رشادت های زنان و مردان غیورمسلمان دارد که همیشه دست اجنبی رو از سر حداد کشور کم کردند و حتی خود دشمن هم بر این امر واقف هست .
پس این انتخابات هم یک دوره هست که مردم خودشون تصمیم گرفتن و این هم بگذرد پس برای تقویت خودمون و ضعیف کردن ترفندهای دشمن .
همه با هم با ایمان راسخ و توکل برخدا ورهنمودهای رهبر اتحادمون را بیش از پیش میکنیم .
یا علی مدد .