به گزارش سیده آمل ، گلناز پیغمبرزاده عضو کارگروه تعاون از جلسه کارگروه تعاون آمل که  صبح روز دوشنبه در سالن جلسات دانشگاه فذا برگزار شد خبر داد در این جلسه آقایان : سیاوش علیزاده معاون مدیر کل اداره تعاون استان ، هیئت همراه ، چلاوی رئیس کل اداره تعاون آمل ، سعیدی رئیس بانک […]

به گزارش سیده آمل ، گلناز پیغمبرزاده عضو کارگروه تعاون از جلسه کارگروه تعاون آمل که  صبح روز دوشنبه در سالن جلسات دانشگاه فذا برگزار شد خبر داد

در این جلسه آقایان : سیاوش علیزاده معاون مدیر کل اداره تعاون استان ، هیئت همراه ، چلاوی رئیس کل اداره تعاون آمل ، سعیدی رئیس بانک توسعه و تعاون آمل و سرکار خانم وفا دار مسئول تعاونی های بانوان جهت رفع مشکلات و موانع تولید کارفرمایان و بخش تعاون باتفاق مهمانان این جلسه اعضا شرکت تعاونی های شاخص آمل حضور داشتند .

بعد از خیر مقدم گویی آقای عابدینی مسئول بخش تعاون شهرستان  ، رئیس کل اداره تعاون آمل عنوان کرد : در این جلسه ضمن بررسی مسائل و مشکلات تعاون  ، معرفی طرحی است که در وزارت تعاون کار آفرینی اجتماعی در حال پیگیری هست ، تحت عنوان طرح کارورزی مشمول حوزه کارورزی و کارفرمایی ، بدین شکل ، این طرح کسانی که نیاز به منابع انسانی دارند می توانند با مراجعه به سایت بهین یاب  و مراکز کاریابی نیازهای منابع انسانی خود را اعلام نمایند ، کارورزان نیز با تسهیلاتی که از دولت دریافت مینمایند بخشی از حقوق و بیمه حوادثشان توسط وزارت کار تامین می شود

در ادامه چلاوی افزود : این طرح فرصت خوبی هست برای بخش اقتصادی ، هم برای کارورزانی که می خواهند جذب بازار کار شوند و مواردی را هم که احتمال این می رود مشکلاتی برای کارفرما پیش آید را بر طرف می سازد بدین صورت که کارورز مدت ۶ ماه آزمایشی در خدمت کارفرما کار کرده با رضایت  دو طرف ،  قرار داد دو ساله  فی مابین بسته می شود .و چیزی بعنوان کارفرمایی و کارورزی در این طرح  وجود ندارد .

سپس عده ای از اعضاء تعاونی ها مشکلات خود را عنوان نموده و مسئولین استانی و شهرستان راهنمایی های لازم را جهت مرتفع نمودن آن ، هم در شهرستان هم از طرف استان بیان کردند