به گزارش واحد خبری سیده آمل ، به گواه مورخین، بعد از واقعه کربلا کسی از ترس یزید جرات نمی‌کرد تا بدن‌های مطهر یاران امام حسین (ع) را دفن کند؛ تا اینکه زنان طایفه بنی اسد جمع شدند و به خاکسپاری جنازه ها پرداختند که این واقعه در روز دوازدهم ماه محرم اتفاق افتاد. این […]

به گزارش واحد خبری سیده آمل ، به گواه مورخین، بعد از واقعه کربلا کسی از ترس یزید جرات نمی‌کرد تا بدن‌های مطهر یاران امام حسین (ع) را دفن کند؛ تا اینکه زنان طایفه بنی اسد جمع شدند و به خاکسپاری جنازه ها پرداختند که این واقعه در روز دوازدهم ماه محرم اتفاق افتاد.
این اقدام در طول تاریخ به شکل آیینی در آمل درقالب سوم امام یا عزاداری زنان بنی اسد در شهرستان آمل اجرا می شود، به طوریکه گروه بزرگی از زنان این شهر هر سال در روز دوازدهم ماه محرم، در یکی از مساجد  هماهنگ کرده و با در دست داشتن بیل و کلنگ جمع شده و جمعی دیگر بصورت نمادین ،به نشانه بدن های گلگون ۷۲ تن از یاران با وفای سید الشهدا (ع) در مسیری طولانی ، الله اکبرگویان از مسجد امام صادق (ع) واقع در خیابان طالب آملی دریای ۲۳ تا تکیه اسک آمل که از قدمت تاریخی مذهبی زیادی برخوردار است رفته مراسمی را در آنجا نزد ابوالفضلی این مکان برگزار نمودند .

سپس در ادامه بطرف آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) طی مسیر می‌کنند.در این مراسم نمادین دفن شهدای کربلا  در طول مسیر نیز به سینه زنی و نوحه خوانی می پردازند. و همچنین تشییع نمادین شهدای کربلا توسط قوم بنی اسد در آمل توسط این گروه برگزار می شود.

تصاویر از خبرنگار واحد خبری سیده آمل : خانم مژگان فرامرزی

تشییع نمادین شهدای کربلا توسط قوم بنی اسد درآمل