به گزارش سیده آمل ، معاون اول رییس‌جمهور در توییتر خود نوشت: من احساس خطر می‌کنم. قطبی کردن جعلی جامعه و به جان هم انداختن مردم می‌دانم چه بلایی سرکشور می‌آورد. وضعیت کشورهای منطقه را ببینید که چگونه شده.     بازدید: ۲

به گزارش سیده آمل ، معاون اول رییس‌جمهور در توییتر خود نوشت:

من احساس خطر می‌کنم. قطبی کردن جعلی جامعه و به جان هم انداختن مردم می‌دانم چه بلایی سرکشور می‌آورد. وضعیت کشورهای منطقه را ببینید که چگونه شده.