به گزارش سیده آمل، این مراسم به صورت زنده از شبکه‌ی قرآن سیما در حال پخش است. مشروح خبر و تصاویر این برنامه متعاقباً منتشر می‌شود.   بازدید: ۱

به گزارش سیده آمل، این مراسم به صورت زنده از شبکه‌ی قرآن سیما در حال پخش است.

مشروح خبر و تصاویر این برنامه متعاقباً منتشر می‌شود.