خبرگزاری سیده آمل : منابع عراقی از آزاد سازی مناطق جدید در کرانه راست موصل و وارد شدن تلفات سنگین به داعش خبر دادند.  به نقل از  السومریه، عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا می آییم از آزاد سازی مناطق جدید در کرانه راست موصل خبر داد. وی افزود: نیروهای لشگر نهم زرهی محله […]

 

خبرگزاری سیده آمل : منابع عراقی از آزاد سازی مناطق جدید در کرانه راست موصل و وارد شدن تلفات سنگین به داعش خبر دادند.
 به نقل از  السومریه، عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا می آییم از آزاد سازی مناطق جدید در کرانه راست موصل خبر داد.
وی افزود: نیروهای لشگر نهم زرهی محله های مشیرفه الثانیه، منطقه الکنیسه و دیرمخائیل در کرانه راست موصل را آزاد کردند و پرچم عراق را بر بالای ساختمان ها به اهتزاز درآوردند.
یارالله بیان کرد: نیروهای عراقی تلفات سنگینی به داعش وارد کردند.