بایگانی‌های جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
اصلاح الگوی غذایی خانوارهای روستایی بامحوریت زنان 04 آذر 1399
اجرای طرح جامع تغذیه سالم و سلامت زنان روستایی در شهرستان محمودآباد

اصلاح الگوی غذایی خانوارهای روستایی بامحوریت زنان

اصلاح الگوی غذایی خانوارهای روستایی بامحوریت زنان یکی از عوامل موثر بر سلامت افراد جامعه، داشتن تغذیه سالم ارگانیگ هست که با توجه به متدهای سنتی و استفاده سموم کشاورزی این مهم از سفره خانوار کشور ما رخت بربسته وکمرنگ شده است. اما در همین راستا مسئولین ذی ربط با برنامه ریزی های آموزشی هدفمند […]