بایگانی‌های جنگل های هیرکانی شمال ایران - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
تاثیرمشکلات اقتصادی و اجتماعی درحفظ جنگلهای شمال 05 آبان 1398

تاثیرمشکلات اقتصادی و اجتماعی درحفظ جنگلهای شمال

تاثیرمشکلات اقتصادی و اجتماعی درحفظ جنگلهای شمال معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران : بیشترین چالش در حفظ و حراست جنگل های شمال مشکلات اقتصادی و اجتماعی است به گزارش واجد خبری سیده آمل:جلسه نحوه انجام مطالعات و اجرای طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی(طرح جایگزین) […]