بایگانی‌های جنگلهای هیرکانی - پایگاه رسمی خبری - تحلیلی سیده آمل
ندای عاشقانه حیات وحش” گاو بانگی” 05 مهر 1399
پای درد و دل پیرطاهر غفاری حافظ

ندای عاشقانه حیات وحش” گاو بانگی”

ندای عاشقانه حیات وحش” گاو بانگی”  منطقه ای با وسعت ۹ هزار هکتار جنگل سیاه بیشه در ارتفاع ۲۰۰ وپانصد متری بالا دست منطقه چلاو با کیمه های گله داری در کنار چشمه سارهای جاری که معروفترین أنها “کلیک چشمه” برگرفته از نام نوعی سرخس بومی این منطقه هست، هنگام “گاو بانکی” یعنی زمان سرمستی […]